Västerplana Kyrka

Västerplana Kyrka

Västerplana Kyrka byggdes på 1100-talet och ska vara tillägnad Jungfru Maria. Interiören vi idag finner i kyrkan är dock delvis mer sentida, men överlag har kyrkan skonats från mycket ändringar och restaureringar som man annars ofta finner i äldre kyrkor.

Andra Sevärdheter