Österplana Hed och Vall

Österplana hed & vall

Österplana Hed och Vall är Kinnekulles största naturreservat och har unik flora och fauna. Den består av lövskog, barrskog, betesmarker och alvarmark. De olika markerna och omgivningarna har gjort Österplana hed och vall till en plats där så väl vanliga som ovanliga växter trivs och framförallt är området känt för sina orkidéer.

Andra Sevärdheter