Vindskydd på Kinnekulle

Vindskydd

Längs vandringslederna på Kinnekulle finns ett flertal vindskydd. Generellt är de enkla byggnader, utan värme och vatten. Vindskydden har generellt eldplats och TC.

Vindskydd finns på följande platser:
* Mellan Västerplana och Medelplana, längs med Kinnekulleleden.
* Mellan Munkängarna och Hellekis Säteri, längs med Kinnekulleleden.
* Mellan Västerplana Ängar och Österplana Hed, längs med Kinnekulleleden.
* Strax väster om Lasses grotta. Mellan Husaby och Källby, längs med Kinnekulleleden.

Utöver vindskydden finns Pilgrimshärbärgen i anslutning till Österplana och Forshems kyrkor. De fungerar som vindskydd för dem som vandrar längs pilgrimsleden och har liknande standard som vindskydden längs Kinnekulleleden.